Erabilerarako baldintzak

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraituz, honakoaren bitartez adierazten dizugu dokumentu honetan eman dizkiguzun datu pertsonalen arduraduna Ermuko Udal Kirol Erakundea dela, zeinak Diputazio kalea z/g, 48260, Ermuan helbidea duen.


Honako dokumentua sinatzeak esan nahi du eskatzailea jakinaren gainean dagoela eta baimena ematen duela bere datuak aipatutako helburuarekin tratatzeko.


Gogorazten dizugu aukera daukazula emandako datuak eskuratzeko edo, behar izanez gero, aipaturiko legean ezarritakoaren arabera zuzenketak, kontrakotasuna edo deuseztapena eskatzeko. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali beharko diozu adierazitako helbidera Ermuko Udal Kirol Erakundeari ondorengo datuak jasoz: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskatzen dena, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.